Monthly Archives May 2010

You have been planning your garage sale

You have been planning your garage sale for weeks now. Your garage, as well as you whole home, is stuffed with old records, books, clothing, vacuum sweepers, and other odds and ends that you have no use for anymore. Instead of just tossing your clutter into the neighborhood landfill, you decided to hold one of the most time traditions in civilization the garage (or yard) sale.

pandora jewellery Being a voracious reader, I prefer to use printed books, especially hard bound. But pandora jewelry during this internet age it appears e books hold some sway over hard print. Some points for you to ponder why ebooks are ahead in the race compared to printed books. pandora jewellery

pandora necklaces If they enter a handicap that is lower than that to which they are entitled the Committee will use ...

Read More

Core i7 860 OC og Heat

Core i7 860 OC og Heat

Takk både for dine svar. I forhold til dine spørsmål, jeg haven rørte mitt QPI / VTT i det hele tatt. Jeg fikk prøve å starte på 1.30V på 3.5GHz, men husk jeg fortsatt bruke turbo -modus, så min OC terskel vil trolig være rundt 3.5GHz (som det ville være opp rundt 4GHz hvis bare én kjerne blir utliized ). Jeg haven forsøkt noen OC uten turbo, som jeg liker tanken på å ikke ha alle 4 kjerner kjøre hvis de skjønner trenger til og øke hastigheten på en kjerne dersom søknaden jeg kjører krever bare for en eller to kjerner. Hvordan anbefaler dere jeg om å tilpasse QPI / VTT? Begge kjører auto akkurat nå. Vil du tror det ville være bedre å deaktivere turbo og OC? Jeg føler OCing med turbo vil gi bedre resultat som helhet, men jeg kan ta feil...

Read More